English
Tiếng Việt
Hotline: 028 22 444 980 - 028 22 432 124
 
 

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Cập nhật: 20/07/2015
Lượt xem: 2023
 
Sơ đồ tổ chức: 

 
 
1. Hội đồng thành viên.
 
HĐTV là cấp có thẩm quyền cao nhất của Công ty, toàn quyền nhân danh  Công ty để quyết định đến mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những quyền lợi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch  HĐTV.
HĐTV có quyền và nghĩa vụ giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐTV do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty.

2.Giám đốc Công ty.

Giám đốc Công ty thay mặt HĐTV trong mọi hoạt động giao dịch với các cơ quan Nhà nước và đơn vị kinh tế đối tác khác.

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giám đốc là chủ tài khoản thay mặt HĐTV ký các hợp đồng kinh tế của Công ty và quản lý toàn bộ tài sản của Công ty.

Toàn quyền tổ chức điều hành phối hợp và kiểm tra các hoạt động của Công ty theo phương hướng, kế hoạch của HĐTV đề ra.

3. Phó Giám đốc Công ty.

Các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công   việc đã được Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công  ty.

4. Phòng KH - TC.

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tìm nguồn hàng, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Xây dựng chiến lược phát  triển  công ty cho từng giai đoạn cụ thể;

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác Quản lý vốn, vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức kinh tế, cá nhân để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.Phòng Kỹ thuật - Công nghệ.

Tham mưu cho Ban Giám đốc về kỹ thuật, công nghệ trong thi công và quản  lý sử dụng xe máy thiết bị, vật tư trong sản xuất kinh  doanh.
 
 
Xây dựng chiến lược mua sắm TT bị phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh của Công ty.

Tổ chức các ban chỉ huy công trường về: Lắp đặt, xây dựng và giám sát  công trình
 

6.Phòng Tổ chức - Hành chính.

Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu cho Giám đốc các mặt Công tác về  tổ chức cán bộ LĐTL hành chính.

7.Các công trường.

Công trường là đơn vị trực tiếp sản xuất thi công làm ra sản phẩm cho Công   ty đồng thời chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc và có mối liên hệ chặt   chẽ với các phòng nghiệp vụ.

Công trường là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có trách nhiệm quản lý toàn diện về mặt tổ chức, sản xuất, tài chính cấp công trường và đời sống CBCNV. Đề nghị Công ty đáp ứng nhu cầu trong quá trình giao nhiệm vụ sản xuất  về mọi mặt  tổ chức, kế hoạch, kỹ thuật, vốn, chế độ chính sách cho người lao động theo các quy định cuẩ Nhà nước và quy chế của Công ty.

 
 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG SÀI GÒN
[D]: 123 Hoàng Hoa Thám,  phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
[T]: 028 22 444 980 - 028 22 432 124

[H]: 028 22 444 980
[E]: saigonsunlight@yahoo.com - [W]: www.saigonsunlight.com
[Y]: https://www.youtube.com/watch?v=iE0XuWbdg1k

Copyright 2015 thuộc về saigonsunlight.com. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành
   
   
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

028 22 432 124

Liên hệ với tôi qua:

Hỗ trợ 2

028 22 444 980

Liên hệ với tôi qua: