English
Tiếng Việt
Hotline: 028 22 444 980 - 028 22 432 124
 
 

Sơ đồ tổ chức hiện trường

Cập nhật: 11/05/2016
Lượt xem: 4143


A - TẠI CÔNG TY

1. Ban Giám đốc.
 
Giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm trước HĐTV về việc tổ chức quản lý  điều hành các hoạt động hàng  ngày của Công ty, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty và thi hành các Quyết định của HĐTV theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phó giám đốc do HĐTV bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm và phân công quản lý điều hành một hoặc một số lĩnh vực trong hoạt động của Công ty. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và đồng thời  trước HĐTV về phần việc được phân công hoặc ủy nhiệm.

2.Các phòng ban chức năng.

Tham mưu cho Ban giám đốc trong quản lý điều hành của Công ty như Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương; Xác lập mục tiêu sản xuất kinh doanh cho từng  giai đoạn, đồng thời cân đối, huy động các nguồn năng lực để đạt được mục tiêu đã đề ra; Quản lý kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công; Công tác quản   lý, đầu tư, sửa chữa xe máy, thiết bị trong toàn Công ty; Quản lý sử  dụng vật tư trong SXKD; Quản lý tài chính.

B - TẠI CÔNG TRƯỜNG.

1. Chỉ huy trưởng công trình.
 
Là Kỹ sư chuyên ngành có nhiều năm kinh nghiệm trong thi công xây dựng, trực tiếp chỉ đạo thi công và quản lý tại công trình. Thay mặt Ban giám đốc Công ty để điều hành công việc trong quá trình thi công tại công trình. Chịu trách nhiệm  trước Giám đốc Công ty về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ công trình, thường xuyên báo cáo tình hình thi công công trình về Công ty.

Có quyền bố trí, sắp xếp phân công công việc tại hiện trường cho các bộ  phận trực thuộc, giải quyết các sự việc xảy ra theo phân cấp quản  lý.

Có quyền đình chỉ tạm thời cán bộ, công nhân trên hiện trường khi họ  vi  phạm kỷ luật, an toàn lao động, vi phạm quy trình quy phạm trong thi công và các vấn đề khác.
 
Được trực tiếp quan hệ với Ban quản lý công trình và các bên liên quan để giải quyết các công việc, nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn.

2. Bộ phận kỹ thuật.

Là các Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Điện, cán bộ trắc đạc... đã có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình xây dựng và có thâm niên công tác, giúp việc cho Chỉ huy trưởng công trình trong việc kiểm tra, chỉ đạo,  giám  sát chất  lượng, kỹ thuật, tiến độ và nghiệm thu thi công công trình, đảm bảo kỹ thuật  an  toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công

3.Bộ phận KCS.

Bộ phận KCS hoạt động độc lập với Ban chỉ huy công trường và chịu sự  quản lý của Ban Giám đốc Công ty.
Có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra  giám  sát các công việc xây dựng,  kiểm tra chất lượng các loại vật tư, vật liêu đưa vào sử dụng tại công trình. Kịp thời phát hiện sai sót báo cáo Ban Giám đốc để có biện pháp xử lý.

4.Bộ phận Hành chính + Tài vụ.

a. Tổ Tài vụ.
 
Giúp việc cho Chỉ huy trưởng trong công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư, xe máy. Đảm bảo cung ứng nguồn lực tài chính, vật tư cho thi công công  trrình.

b.Tổ hành chính.

Giúp việc cho Chỉ huy trưởng trong công tác quản hành chính và điều động nhân lực. Đảm bảo lực lượng lao động thi công trên công trình.

5.Các đội thi công trực tiếp.

Các đội thi công trực tiếp bao gồm: Đội thi công cơ  giới; Đội thi công xây  lắp; Đội thi công cơ khí + điện; Đội thi công sắt. Trong mỗi đội có Đội trưởng và   các Kỹ thuật là Kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm thi công các công trình tương tự  phụ trách và các tổ lao động chuyên ngành (Tổ công tác bê tông, xây dựng; công tác sắt; công tác cơ điện, công tác sơn hòan thiện...).

Biên chế  của  mỗi đội từ 10 ¸ 15  người, là  công nhân lao động có tay nghề cao, không tính số lao động phổ thông hợp đồng theo từng giai  đoạn.

Các đội thi công chịu trách nhiệm thi công trên khu vực được phân công. Trong quá trình thi công Ban chỉ huy công trình sẽ điều động nhân lực giữa các đội một cách hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ của từng khu vực. Riêng đội thi công cơ giới sẽ chịu điều động trực tiếp  của Ban chỉ huy công trường.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG SÀI GÒN
[D]: 123 Hoàng Hoa Thám,  phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
[T]: 028 22 444 980 - 028 22 432 124

[H]: 028 22 444 980
[E]: saigonsunlight@yahoo.com - [W]: www.saigonsunlight.com
[Y]: https://www.youtube.com/watch?v=iE0XuWbdg1k

Copyright 2015 thuộc về saigonsunlight.com. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành
   
   
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

028 22 432 124

Liên hệ với tôi qua:

Hỗ trợ 2

028 22 444 980

Liên hệ với tôi qua: